Ereleden SciCom NL

Sommige personen verdienen wat ons betreft extra erkenning voor hun werk op het gebied van wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC) en daarom hebben we het erelidmaatschap van SciCom NL in het leven geroepen. Onderstaand de huidige ereleden.

 

Huub1Huub Eggen (per 12/06/2014)
Huub is ons eerste erelid. Hij is de nestor van de Nederlandse wetenschapscommunicatie. Medeoprichter van zowel Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland als het Platform Wetenschapscommunicatie, en tot zijn pensionering (laatste functie was hoofd communicatie STW) betrokken en enthousiast bestuurslid van dat laatste platform. Hij heeft een grote rol gespeeld bij het brengen van wetenschap naar Lowlands, en het aanzwengelen van Llowlab. Daarnaast was hij betrokken bij de aanstelling van de Techniekredacteur bij Kennislink.

Hij is nu – onder andere – nog steeds actief betrokken bij de organisatie van het Deventer Science Café. Hij heeft zich enthousiast gestort op de combinatie nieuwe media en wetenschap met zijn rol in het opstarten van het Wetenschapper 2.0-initiatief. Ook op het niveau van OCW heeft hij actief meegedacht, onder andere op werkconferenties over hoe wetenschapscommunicatie zou moeten werken.
Er zullen makkelijk meer wapenfeiten boven tafel te halen zijn met enig rondvragen ‘in het veld’. Iemand die al zo lang met zoveel passie, betrokkenheid en enthousiasme voor wetenschap zich actief opstelt in de wereld van de wetenschapscommunicatie en het vertalen van wetenschap naar het brede publiek op vele verschillende manieren, verdiende wat het bestuur van SciCom NL betreft officiële erkenning vanuit ‘het veld’.

 

dirkDirk van Delft (per 18/06/2015)
Vanwege zijn grote verdiensten voor het WTC‐vakgebied én zijn hulp bij het opstarten van SciCom NL heeft het bestuur tijdens de ALV van 18 juni 2015 Dirk van Delft, directeur Museum Boerhaave, voorgedragen als erelid.

 

 

laraLara Tauritz Bakker (per 18/06/2015)
‘Zonder Lara was er geen SciCom NL geweest’ is de hele korte samenvatting van de reden waarom bestuurslid Roy Meijer op 18 juni 2015 aan de ALV van SciCom NL voorstelde om haar meteen erelid te maken. Lara had net daarvoor bekend gemaakt haar voorzittersrol over te dragen aan Annette ter Haar, en een passender ‘afscheidsgebaar’ leek het bestuur niet mogelijk. Geen afscheid, want (het bloed kruipt) Lara gaat zich nu meer richten op de nieuwe SciCom NL commissie Jong & Geleerd.

Lara is wetenschapscommunicator, vanuit haar eigen communicatie- en onderzoeksbureau Wortels – Kennis met Plezier en medeoprichter van SciCom NL. Na eerdere ervaringen als promotieonderzoeker in Science en Technology Studies, adviseur bij Berenschot, journalist bij de Staatscourant en strategisch communicatieadviseur bij ZonMW, besloot zij Wortels op te richten en zocht daarom aansluiting bij een brede branchevereniging op het gebied van wetenschapscommunicatie. Maar die was er niet. Toen ze vanwege een opdracht voor Nemo in contact kwam met Roy Meijer, besloten ze samen dat die leemte maar eens ingevuld moest worden. Haar droom is dat iedereen met een verhaal over wetenschap lid is van SciCom NL, zodat er in Nederland van steeds meer en steeds betere wetenschapscommunicatie genoten kan worden.

 

maarten-van-der-sandenMaarten van der Sanden (per 26/10/2017)
Maarten is werkzaam als UD Wetenschapscommunicatie bij de Delftse opleiding Science Education and Communication. Hij is al vanaf het prille begin van SciCom NL betrokken bij de vereniging en draagt meer dan zijn steentje bij aan onze doelstellingen als initiatiefnemer en trekker van SciComLab.

 

anette bestuursfotoAnnette ter Haar (per 11/2/2020)
Annette heeft zich van 2015 tot begin 2020 ingezet als voorzitter van SciCom NL. Als dank voor Annettes vele verbindende acties en haar enthousiasme als voorzitter werd ze op 11 februari 2020 tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid.

 

inekeIneke Boneschansker (per 11/2/2020)
Ineke was in 2013 als mede-oprichter betrokken bij SciCom NL en zette zich tot begin 2020 in als bestuurslid. De laatste jaren hield ze – zoals ze het zelf omschreef – als secretaris het losse zand bij elkaar. Inekes sleutelrol binnen SciCom NL resulteerde in haar benoeming als erelid tijdens de algemene ledenvergadering op 11 februari 2020.