Doelen

Onze doelen zijn:

  • kennis, ervaringen en expertise uit te wisselen en op te bouwen
  • activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen zoals lezingen, congressen,  excursies en trainingen
  • opdrachtgever zijn voor onderzoek  naar de impact van communicatie over wetenschap en techniek (WTC) en een actieve bijdrage leveren aan innovatie in het vakgebied
  • gesprekspartner zijn voor de overheid bij het bepalen van WTC-beleid