Doelen

1. Een sterke gesprekspartner te worden bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap bij het bepalen van toekomstig beleid op het gebied van wetenschapscommunicatie.

2. Kennis, ervaring en expertise uitwisselen en opbouwen.

3. Activiteiten organiseren die bijdragen aan onze doelen zoals lezingen, congressen,  excursies of trainingen.

4. Opdrachtgever zijn voor onderzoek  naar de impact van wetenschapscommunicatie.