Oud-bestuursleden SciCom NL

Bestuursleden komen en gaan. Een overzicht van die van ons.

laraLara Tauritz Bakker – mede-oprichter SciCom NL in 2013 en voorzitter tot 2015
‘Zonder Lara was er geen SciCom NL geweest’ is de hele korte samenvatting van de reden waarom bestuurslid Roy Meijer op 18 juni 2015 aan de ALV van SciCom NL voorstelde om haar erelid te maken. Lara had net daarvoor bekend gemaakt haar voorzittersrol over te dragen aan Annette ter Haar, en een passender ‘afscheidsgebaar’ leek het bestuur niet mogelijk.
Lara is wetenschapscommunicator, vanuit haar eigen communicatie- en onderzoeksbureau Wortels – Kennis met Plezier en medeoprichter van SciCom NL. Na eerdere ervaringen als promotieonderzoeker in Science en Technology Studies, adviseur bij Berenschot, journalist bij de Staatscourant en strategisch communicatieadviseur bij ZonMW, besloot zij Wortels op te richten en zocht daarom aansluiting bij een brede branchevereniging op het gebied van wetenschapscommunicatie. Maar die was er niet. Toen ze vanwege een opdracht voor Nemo in contact kwam met Roy Meijer, besloten ze samen dat die leemte maar eens ingevuld moest worden.

jorieJorie van Rosmalen – bestuurslid in 2015
Jorie was in 2015 masterstudent medische biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, naast de specialisatie neurobiologie volgde ze een specialisatie in wetenschapscommunicatie ‘science in society’. Jorie was ons eerste student-bestuurlid.

jelle bestuursfoto verkleindJelle Maas – bestuurslid van 2014-2016
Jelle
Maas is opgeleid als tropisch ecoloog en heeft 10 jaar gewerkt bij Tropenbos International als programmamedewerker en is daar het communicatievak ingestapt. Na een periode bij de rijksoverheid (o.a. Voedsel en Waren Autoriteit en Raad Landelijk Gebied) zit Jelle sinds 2008 bij Wageningen UR als adviseur wetenschapscommunicatie, met een focus op voeding, voedselzekerheid en natuur, maar praat met evenveel plezier mee over biobased economy, robotica of genomics.

evaEva Teuling – mede-oprichter van SciCom NL in 2013 en algemeen bestuurslid tot en met 2017 
Eva Teuling is opgeleid als bioloog en is daarna zo’n 8 jaar wetenschappelijk onderzoeker geweest (PhD en postdoc) in de moleculaire biologie, maar was altijd al actief in de wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld als blogger voor Sciencepalooza. In 2011 stapte ze over naar de wetenschapscommunicatie, als ontwikkelaar van een tentoonstelling over wetenschap en als blogger/journalist. Via Twitter kwam ze in contact met andere journalisten en communicatoren, en ontstond het idee voor het oprichten van een brede vereniging SciCom NL, waarvan zij dus mede aan de wieg heeft gestaan als een van de oprichters. Tot en met 2017 bestuurslid geweest, en onder andere ons partnerschap met ScienceLinx geïnitieerd.

eveline

Eveline van Rijswijk
Algemeen bestuurslid, Activiteitencommissie
Historica, programmamaker/researcher TV, radio, online, spreker
over wetenschap, politiek of geschiedenis, presentatrice, trainer, schrijver, Universiteit van Nederland.

joost

Joost Bakker
Algemeen bestuurslid, WTC-bedrijven
Eigenaar SCICOMVISUALS, beeldmateriaal dat de essentie van wetenschap uitlegt, (eerder) post-doc Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, werkzaam voor biotechnologiebedrijf dat therapeutische antilichamen ontwikkelt voor behandeling van kanker en chronische ontstekingen.

anette bestuursfoto

Annette ter Haar
Voorzitter
Producteigenaar Ontwikkeling Technolab Leiden, (eerder) hoofd educatie NAi. Brengt graag mensen met verschillende achtergronden samen, o.a. Stadslab, ScienceOnline Leiden en We Are Leiden. Annette heeft zich van 2015 tot begin 2020 ingezet als voorzitter van SciCom NL. Als dank voor Annettes vele verbindende acties en haar enthousiasme als voorzitter werd ze op 11 februari 2020 tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid.

ineke

Ineke Boneschansker
Secretaris, Algemeen bestuurslid
Communicatiemanager Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft, (eerder) adviseur wetenschapscommunicatie energie, organisator masterclasses voor Tweede Kamerleden. Ineke was in 2013 als mede-oprichter betrokken bij SciCom NL en zette zich tot begin 2020 in als bestuurslid. De laatste jaren hield ze – zoals ze het zelf omschreef – als secretaris het losse zand bij elkaar. Inekes sleutelrol binnen SciCom NL resulteerde in haar benoeming als erelid tijdens de algemene ledenvergadering op 11 februari 2020.

Bewaren