Word lid en praat mee!

Voor wiescicom_cloud
SciCom NL is de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapscommunicatoren. Ons doel is, gelijk ons motto, een vereniging te zijn Voor Iedereen met een Verhaal over Wetenschap. SciCom NL beoogt een platform te zijn voor iedereen met een passie voor wtc; inclusief wetenschappers, journalisten, museummedewerkers, docenten, studenten, mensen uit het bedrijfsleven, communicatieadviseurs en andere geïnteresseerden. Voor álle ‘wetenschapscommunicatoren’ dus. SciCom NL is dus een inclusieve branchevereniging, waar op ieder moment individuen binnen het terrein van wtc hun interesse, enthousiasme en kennis met elkaar kunnen delen. Zo kan grass-roots enthousiasme gecombineerd met kruisbestuiving leiden tot nog meer bloeiende wtc-bloemen. Kortom: als jij een passie hebt voor wetenschapscommunicatie (of techniekcommunicatie), nodigen we je graag uit om lid te worden.

Contributie en lid worden
De contributie bedraagt 35 euro per verenigingsjaar (kalenderjaar). In het eerste jaar van lidmaatschap komt daar nog 15 euro bij voor de administratiekosten.
Schrijf je je in in de loop van een kalenderjaar, dan betaal je voor de maanden die nog over zijn van dat jaar. Het jaar daarop betaal je natuurlijk wel de volle contributie.

Gratis lidmaatschap voor studenten
Als je nog studeert,  kun je studentlid worden. Je hoeft dan niets te betalen (dit is een besluit genomen tijdens de ALV op 15/09/2016). Na je afstuderen besluit je of je volwaardig lid wordt.

Inschrijven doe je via http://scicom.banster.nl

Vragen: penningmeester@scicom.nl

Andere vormen van betrokkenheid
Het is ook mogelijk om als donateur bij te dragen aan de activiteiten van SciCom NL. Daarnaast bieden we organisaties de mogelijkheid om sponsor of partner te worden. Voor meer informatie over alle mogelijkheden, klik hier.

Discussielijst [SciComNL]
Leden worden automatisch bijgeschreven op de besloten discussielijst [SciComNL]. Via deze lijst zullen we onze ‘interne’ verenigingsberichten gaan versturen. Daarnaast blijft ons algemene nieuws natuurlijk te volgen via onze website, Twitter, Facebook en de LinkedIn-groep SciCom NL – Platform Wetenschapscommunicatie.

Meedoen
Leden kunnen (met korting)  meedoen aan de activiteiten van SciCom NL, zoals excursies, workshops, borrels en het jaarlijkse symposium Wetenschapscommunicatie, gekoppeld aan de ALV. Er zal ruim de mogelijkheid geboden worden actief te zijn in commissies die  specifieke zaken op het terrein van wetenschap- en techniekcommunicatie gaan uitdiepen: een commissie voor prijzen op het terrein van wtc, voor wtc en social media, voor samenwerking met buitenlandse wtc-verenigingen, voor advies over wtc-beleid, enzovoort. Eigen initiatief stellen we zeer op prijs: alles is nog mogelijk!

Lokale hubs
Bovendien willen we lokaal SciCom NL hubs oprichten, in elk geval in iedere universiteitsstad, waar leden (wetenschappers, communicatieadviseurs, journalisten, docenten, studenten, museummedewerkers, geïnteresseerd publiek, etc.) elkaar kunnen ontmoeten en elkaar helpen om de kwaliteit van wetenschapscommunicatie in Nederland naar een hoger plan te brengen.

Activiteiten
SciCom NL wil een concreet activiteitenpakket uitwerken: trainingen, excursies, workshops, borrels en een jaarlijks symposium gekoppeld aan de Algemene Ledenvergadering. Ook zijn er plannen om samen te werken met het NWO-VWN pers-ontmoet-wetenschapsfestival Bessensap. Leden kunnen ook actief worden in commissies die  specifieke onderwerpen op het terrein van wetenschap- en techniekcommunicatie uitdiepen, zoals wetenschap voor politici, WTC op de onderwijsbeleidsagenda’s en het opzetten van lokale SciCom NL hubs in Nederlandse universiteitssteden. Uiteraard kunnen leden ook zelf initiatieven aandragen voor activiteiten of commissies.

Branchevereniging en beroepsverenigingen
De leden van SciCom NL hebben allemaal verschillende beroepen. Veel van die beroepen hebben zich georganiseerd in beroepsverenigingen, waar leden met een bepaald beroep elkaar treffen, zoals de wetenschapsjournalisten en -communicatoren (VWN), voorlichters van non-profit kennisinstellingen (PWC), chemici (KNCV), ingenieurs (KIVI NIRIA) , docenten – vaak per vakgebied (zoals NIBI voor biologie in het onderwijs), uitgevers (zoals VZU), enzovoort. SciCom NL biedt daarnaast – dus niet in plaats van – de mogelijkheid om onze krachten te bundelen in een vereniging van gelijkgestemden maar van uiteenlopend pluimage.

Volg ons op Twitter @SciComNL, LinkedIn en/of Facebook om op de hoogte te blijven!