Symposium 18 juni

SciCom NL Symposium: Wetenschapsculturen en -talen

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert SciCom NL haar tweede symposium wetenschapscommunicatie, met als thema Wetenschapsculturen en -talen. Ook de Algemene Ledenvergadering van SciCom NL zal rondom het symposium plaats vinden. We zijn dit jaar te gast bij Wageningen University & Research Centre. Twee sprekers van formaat hebben hun deelname al bevestigd; Spinoza winnaar professor Mikhail Katsnelson (Radboud University) en Professor Stef Aupers (KU Leuven).

Wetenschapsculturen en -talen
Voor veel wetenschappers is het gewoon, een tijd in het buitenland werken, en volop contact met je collega’s in het buitenland. Toch zijn er volop voorbeelden waarbij het werken in of met andere culturen tal van extra uitdagingen geeft. Verschillen in (wetenschaps-)cultuur kunnen ook impact hebben op wetenschapscommunicatie, en dan niet alleen in de internationale context. Denk maar aan de verschillen tussen beroepsgroepen, of bijvoorbeeld leeftijd. Het maakt nogal wat uit of je doelgroep een geïnteresseerde professional is, of een puber die met heel andere zaken bezig is. Over deze dilemma’s gaat het tweede symposium wetenschapscommunicatie van SciCom NL.

Meedoen
Met de twee sprekers van formaat is er een start gemaakt met de inhoud van het symposium. Maar het symposium wordt vooral gevormd door de bijdrage van leden zelf, jullie dus. Wil jij je ervaringen rondom wetenschapsculturen en talen of een aanpalend thema delen met je vakgenoten, mail je idee dan (vóór 1 mei) naar jelle.maas@scicom.nl.

Voor het symposium kunnen we gebruik maken van de gastvrijheid Wageningen University & Research Centre. In het debatcentrum Impulse is de plenaire bijeenkomst, de workshops verspreid over diverse zalen op de Wageningen Campus.

Noteer de datum, 18 juni, alvast in je agenda voor het SciCom NL Symposium in Wageningen.

Mail je eigen idee voor een inhoudelijke bijdrage aan het symposium naar ons door.