Nieuws uit de ALV 18/06/2015

Het Jaarsymposium/ALV van donderdag 18 juni in Wageningen was wat ons betreft een groot succes, met bijna 70 aanmeldingen, een mooi gevarieerd programma, en gelegenheid om andere SciCom NL-leden (opnieuw) te ontmoeten.

Een impressie via de tweets met #scicomnl15 is terug te vinden op Storify, foto’s staan op Facebook en lees hier een korte impressie van de lezing van Mikhail Katsnelson van onze nieuwe voorzitter (lees verder…!) Annette ter Haar.
De Notulen ALV 2015 zijn hier te downloaden, net als het  Jaaroverzicht ALV 2014 – 2015 en het Financieel Jaaroverzicht 2014.
De belangrijkste nieuwtjes staan hieronder ook nog ’s op een rij.

Bestuurswissel: SciCom NL heeft nieuwe voorzitter
Een voltijd studie geneeskunde naast een gezin is al best druk, dus als je daarnaast ook nog ’s voorzitter van een opstartende vereniging bent, heb je je handen echt wel vol. Te vol eigenlijk, dus daarom heeft Lara een tijdje geleden besloten om het voorzitterschap over te dragen. Tijdens de ALV werd bekend gemaakt dat Annette ter Haar Lara zal opvolgen als voorzitter van SciCom NL. Lara’s afscheidsspeech is hier te downloaden.

De huidge ‘aspirant’-bestuursleden werden daarnaast benoemd tot volwaardig bestuurslid. Het bijgewerkte overzicht van het huidige bestuur is te vinden op onze website.

Oud-voorzitter Lara Tauritz Bakker benoemd tot erelid SciCom NL
‘Zonder Lara was er geen SciCom NL geweest’ is de hele korte samenvatting van de reden waarom bestuurslid Roy Meijer op 18 juni 2015 aan de ALV van SciCom NL voorstelde om haar meteen erelid te maken. Lara had net daarvoor bekend gemaakt haar voorzittersrol over te dragen aan Annette ter Haar, en een passender ‘afscheidsgebaar’ leek het bestuur niet mogelijk. Geen afscheid, want (het bloed kruipt) Lara gaat zich nu meer richten op de nieuwe SciCom NL commissie Jong & Geleerd.

Dirk van Delft nieuw erelid SciCom NL
Vanwege zijn grote verdiensten voor het WTC‐vakgebied én zijn hulp bij het opstarten van SciCom NL heeft het bestuur tijdens de ALV Dirk van Delft, directeur Museum Boerhaave, voorgedragen als erelid. De leden stemden in, helaas was Van Delft verhinderd om de honneurs in ontvangst te nemen. Op een later moment in het jaar gaan we dat ruimschoots goedmaken, samen met ander gerelateerd goed nieuws!

Commissie Parlement & Wetenschap van start
Met een workshop als sneak preview voor een grote bijeenkomst in het najaar, presenteerden Ineke Boneschansker (trekker, bestuur SciCom NL, TU Delft) en Liselotte Zoetmulder (PA Academie) de commissie Parlement & Wetenschap. De andere commissieleden: Hilje Papma, Nathalie Eimers, Ronald Smallenburg, in samenwerking met de genoemde PA Academie, VSNU, KNAW en NWO. Doel van deze nieuwe commissie: WTC’ers (beter) inzicht geven in verschillen in communicatie tussen politici/beleidsmakers en wetenschappers, en hoe deze verschillen kunnen worden overbrugd.

Nieuwe commissie Jong & Geleerd
Onder ‘commissietrekkerschap’ van oud-voorzitter Lara Tauritz Bakker, zullen Liesbeth Jongkind, Wetenschapsknooppunt Rotterdam, Summerschool Junior meerdere activiteiten gaan ontwikkelen gericht op het enthousiast maken voor wetenschap van tieners en leerkrachten. Een concrete activiteit is al de Facebookgroep SciCom NL – Junior.

Nieuwe opzet SciComLab
Tijdens een workshop op het Jaarsymposium van 18 juni maakte SciComLab-trekker Maarten van der Sanden de plannen bekend voor een nieuw organisatiemodel van SciComLab. Het doel van SciComLab was al om WTC-professionals (wetenschaps- en techniekcommunicatie), WTC-onderzoekers en overige WTC-‘verhalenvertellers’ vanuit verschillende disciplines en contexten samen te brengen, om innovatie in de WTC aan te jagen.

In de nieuwe vorm, die overigens op 1 juli binnen de SciComLab-commissie verder zal worden besproken, wordt het de bedoeling (innovatie)vragen uit de praktijk direct te gaan koppelen aan het WTC-onderwijs op verschillende universiteiten. Door nauwere samenwerking met diverse organisaties uit ‘het veld’ moeten de uitkomsten van het onderzoek van studenten vervolgens ook een grotere kans krijgen om daadwerkelijk ingezet te gaan worden in de praktijk. Een vergaande integratie en onderlinge versterking van WTC-praktijk, WTC-onderzoek en WTC-onderwijs dus, aan de hand van een innovatie-roadmap. De commissie SciComLab zal daarin een coördinerende rol gaan innemen.