Kennis-PA in verkiezingstijd: wat moet/kun je als onderzoeker met politici?

Op 15 maart 2017 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Topdrukte voor lobbyende organisaties die hun belangen willen terugzien de Kamer en straks in het Regeerakkoord. De VSNU en de HBO-raad lobbyen namens de universiteiten en HBO’s voor overkoepelende belangen, zoals de rijksbijdrage voor onderwijs of open access tot publicaties.

Wat moet of kun je als onderzoeker, lector of adviseur wetenschapscommunicatie met politici en helemaal nu in aanloop naar de verkiezingen? Moderator Malou van Hintum leidt deze sessie waarin we drie invalshoeken belichten:

Eppo Bruins
Eppo Bruins

Introductie door Eppo Bruins, Tweede Kamerlid ChristenUnie

 

 

 

Bert Lotz
Bert Lotz

Kennis-PA door wetenschap: geen lobby, maar dialoog
‘Het aangaan van dialoog is voor een onderzoeker de meest geschikte vorm van het onderhouden van Public Affairs’, is een van de stellingen die WUR-onderzoeker Bert Lotz naar voren zal brengen tijdens deze sessie. Zijn ambitie? Het verhogen van de impact van zijn onderzoek door actief de dialoog aan te gaan. De wetenschapscommunicator is degene die kan helpen in de positionering van de ‘onderzoeker in dialoog’.

Bert Lotz is teamleider Toegepaste Ecologie bij de afdeling Agrosysteemkunde van Wageningen University and Research. Vanaf 1996 voert hij samen met collega’s, in opdracht van de Nederlandse Overheid, studies uit naar mogelijke kansen en bedreigingen door teelt van genetische gemodificeerde gewassen. Als onderzoeker vervult hij een faciliterende rol in debat en meningsvorming rond het gebruik van nieuwe technologie in de landbouw. Hij spreekt daartoe met overheden, bedrijfsleven, NGO’s en andere groepen in de samenleving die geïnteresseerd zijn in landbouw en technologieontwikkeling.

Aukje Ravensbergen
Aukje Ravensbergen

Hoe brengen we onderzoek naar het nieuwe kabinet? Wat betekent de verkiezingsperiode voor Public Affairs? Kun je op huidig beleid nog invloed uitoefenen? En wat kun je doen in aanloop naar het nieuwe kabinet? Welke rol heeft de wetenschap hier expliciet in?

Public Affairs adviseur Aukje Ravensbergen – werkzaam bij Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie en de PA Academie – biedt in deze sessie praktische handvatten om te lobbyen in verkiezingstijd. Hierbij gaat het niet alleen over de campagneperiode, maar ook over de aanloop ernaar toe. Zowel richting politieke partijen als de ministeries.  De deelnemers bedenken samen hoe ze onderzoek nog meer onder de aandacht kunnen brengen van het nieuwe kabinet.

Deze sessie is een initiatief van de commissie Politiek en Wetenschap van SciCom NL. Meer info over de commissie: Jelle Maas (jelle.maas@wur.nl) en Ineke Boneschansker (secretaris@scicom.nl).