Visiedocument SciComLab – Innovatieversneller in het WTC-ecosysteem

Hoe ziet de wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC) van nu én van de toekomst eruit? SciCom NL-commissie SciComLab wil hierop antwoord geven door (innovatie)vragen uit de praktijk te onderzoeken samen met studenten van verschillende universiteiten en hogescholen. Door nauwere samenwerking met diverse organisaties uit het WTC-veld moeten de uitkomsten van dit onderzoek een grotere kans krijgen om daadwerkelijk in de praktijk te worden toegepast. Een vergaande … Lees verder Visiedocument SciComLab – Innovatieversneller in het WTC-ecosysteem

Iedere Doctor een Spindoctor? PA Academie nieuwe partner SciCom NL

Het kennisplatform voor public affairs professionals in Den Haag, de PA Academie, en de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapscommunicatoren, SciCom NL, gaan samen werken aan communicatie tussen wetenschap en politiek. De kennis van wetenschappers kan politici en beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes.  Daarom zijn ze ook regelmatig te gast in bijvoorbeeld rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd – laten we eerlijk zijn – lobbyen … Lees verder Iedere Doctor een Spindoctor? PA Academie nieuwe partner SciCom NL

Nieuws uit de ALV 18/06/2015

Het Jaarsymposium/ALV van donderdag 18 juni in Wageningen was wat ons betreft een groot succes, met bijna 70 aanmeldingen, een mooi gevarieerd programma, en gelegenheid om andere SciCom NL-leden (opnieuw) te ontmoeten. Een impressie via de tweets met #scicomnl15 is terug te vinden op Storify, foto’s staan op Facebook en lees hier een korte impressie van de lezing van Mikhail Katsnelson van onze nieuwe voorzitter … Lees verder Nieuws uit de ALV 18/06/2015

WTC DenkTank en SciCom NL gaan samenwerken

Het samenwerkingsverband van ondernemers op het gebied van wetenschaps- en techniekcommunicatie, de WTC DenkTank, en de vereniging van wetenschapscommunicatoren SciCom NL gaan samenwerken. Onder meer door het organiseren van een jaarlijkse workshop, zullen de DenkTankers hun ervaringen met bijvoorbeeld het adviseren van bedrijven, het organiseren van festivals en het ontwikkelen van lespakketen met de SciCom-leden delen. SciCom NL biedt de ondernemers een platform waar zij … Lees verder WTC DenkTank en SciCom NL gaan samenwerken

18/06 Symposium SciCom NL in Wageningen: Wetenschapsculturen en -talen

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert SciCom NL haar tweede symposium wetenschapscommunicatie, met als thema Wetenschapsculturen en -talen. Ook de Algemene Ledenvergadering van SciCom NL zal rondom het symposium plaats vinden. We zijn dit jaar te gast bij Wageningen University & Research Centre. Twee sprekers van formaat doen mee; Spinoza winnaar professor Mikhail Katsnelson (Radboud University) en Professor Stef Aupers (KU Leuven). Wetenschapsculturen en -talen … Lees verder 18/06 Symposium SciCom NL in Wageningen: Wetenschapsculturen en -talen

Science LinX nieuwe partner van SciCom NL

Sinds 19 januari 2014 is Science LinX officieel partner van de Nederlandse Vereniging van Wetenschapscommunicatoren, SciCom NL. “Met zijn eigenwijze aanpak is Science LinX een prachtige partner voor SciComNL”, zegt Eva Teuling, bestuurslid SciCom NL. “Alles wat Science LinX doet met scholieren, docenten en algemeen publiek is het communiceren van wetenschap, met iedere keer de wetenschap van Groningen als vertrekpunt. Daarom ben ik ook erg … Lees verder Science LinX nieuwe partner van SciCom NL

13/02 pre-Valentijnsdag conferentie ‘Professional Learning Communities’

Nationale Studentenconferentie Science Communication / Matchmaking-event SciCom NL en ScienceOnline Leiden ‘Professional Learning Communities’ Wat leren masterstudenten WTC tijdens hun opleiding, sluit dat aan bij de praktijk, wat kunnen studenten en startende WTC-ers leren van de praktijk, wat kan de praktijk leren van studenten, en hoe kunnen we deze groepen überhaupt beter met elkaar in contact brengen? Vragen die aan de orde komen in Delft, … Lees verder 13/02 pre-Valentijnsdag conferentie ‘Professional Learning Communities’

Science Center NEMO en SciCom NL gaan samenwerken

Science Center NEMO en de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapscommunicatoren, SciCom NL, gaan een partnerschap aan om wetenschap en techniek als vakgebied nog beter te promoten. Door bijvoorbeeld workshops, debatten en symposia van SciCom NL te voorzien van een fysieke vanzelfsprekende locatie kunnen beide partijen elkaar versterken. SciCom NL voorzitter Lara Tauritz: “We zijn ontzettend blij met NEMO als partner. NEMO speelt als grootste science centrum … Lees verder Science Center NEMO en SciCom NL gaan samenwerken

Reactie van SciCom NL op de Wetenschapsvisie 2025

Vorige week publiceerde het ministerie van OCW de Visie Wetenschapsbeleid 2025. Wij, leden en bestuur van SciCom NL – de Nederlandse vereniging voor iedereen die over wetenschap communiceert, van voorlichter tot journalist en van wetenschapper tot docent of leerkracht – hebben met interesse kennis genomen van de inhoud van dit rapport. Hieronder onze reactie, voornamelijk gericht op het onderdeel over wetenschapscommunicatie. Op pagina 45/46 van … Lees verder Reactie van SciCom NL op de Wetenschapsvisie 2025

Eerste bijeenkomst SciComLab een feit

Op 16 april 2014 vond de eerste echte workshop van SciCom NL plaats, WTC2030, met als thema ‘Innovatie in de WTC’. Tijdens die middag hebben we een eerste brainstorm gehouden over de toekomst die we zien voor ons vak. Het verslag is hier te lezen. Belangrijke spin-off van deze workshop is SciComLab, een commissie/denktank waarmee we verder willen gaan met onderzoeken wat innovatie in wetenschapscommunicatie … Lees verder Eerste bijeenkomst SciComLab een feit