Uitnodiging 28 juni – Boo(s)tcamp SciComLab – dit vak kan zoveel beter, maar #hoedan?

28 juni 2018, 12.00 – 18.00, Rotterdam Science Tower
Boo(s)tcamp SciComLab – dit vak kan zoveel beter, maar #hoedan?

SciComLab bestaat als ‘onderzoekscommissie’ van SciCom NL inmiddels vier jaar.
We hebben – voor een groot deel achter de schermen – de nodige ervaringen opgedaan met hoe we kunnen werken aan innovatie in de wetenschapscommunicatie. Diverse lichtingen studenten wetenschapscommunicatie zijn aan de slag geweest met concrete casussen/opdrachten uit de praktijk, voor onder andere NEMO Science Museum, ScientistWanted, het iPabo lectoraat Wetenschap & Technologie, en de Nederlandse hogescholen.

Hoog tijd om dat uitgebreider te presenteren, de balans op te maken en vooruit te kijken: hoe gaan we de volgende vier jaar (en verder) invullen.

Denk en doe mee!
Oproep aan ‘het veld’: wie ook denkt dat dit vak beter kan, en daarover graag wil meedenken en vooral meedoen, is van harte welkom op deze actieve studiemiddag, ofwel boo(s)tcamp wetenschapscommunicatie.

Deelname is gratis voor leden van SciCom NL en PWC. Niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen 15 euro voor hun deelname aan de studiedag. Je kunt natuurlijk ook gewoon meteen lid worden van SciCom NL voor slechts 35 euro per jaar en alsnog gratis meedoen.
Aanmelden gaat via: https://scicom.banster.nl/events

Programma

Kan het beter?
Hoe staan we ervoor, welke vragen leven er binnen de wetenchapcommunicatie, of welke vragen zouden er moeten leven?
12.00 – 12.30 Inloop
12.30 – 12.45 Maarten van der Sanden introductie SciComLab
12.45 – 13.15 Steven Flipse over de verbreding van het vakgebied science communication
13.15  -13.45 Discussie: hoe sluiten de (nieuwe) vragen die we ons zelf stellen aan bij nationale/internationale ontwikkelingen  

13.45 – 14.00 Korte Pauze

 #Hoedan?
Met praktijkvragen aan de slag, lessen leren voor de bredere praktijk, innoveren en professionaliseren: in het kort de ambities van SciComLab. Maar wat is de context, waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over ‘innovatie’ en ‘professionaliseren’?
14.00 – 14.30 Presentatie SciComLab-onderzoek – een snelle greep uit de casussen van de afgelopen vier jaar
14.30 – 15.00  Martijntje Smits over toekomst en innovatie
15.00 – 15.30 Nina Bohm over professionaliseren, samenwerken en samenhang
15.30 – 15.45  Prangende vragen aan Martijntje en Nina

15.45 – 16.00 Korte pauze 

Uitwerking
Nu we een (ruimer) kader hebben, gaan we actief aan de slag met bedenken van nieuwe vragen aan SciComLab en hoe we deze kunnen uitwerken en presenteren op een constructieve manier.
16.00 – 17.00 Pressure cooker

17.00 – 18.00 Borrel

Over de sprekers:

Maarten van der Sanden
Maarten is Associate Professor Science Communication bij de TU Delft, en trekker van SciComLab.

Steven Flipse
Steven is Assistant Professor Science Communication bij de TU Delft. Trefwoorden: interactie, ontwerp, responsible innovation, praktijk en samenwerking.

Martijntje Smits
Martijntje is filosoof, ingenieur en innovatiedenker. Zij schreef onder andere het boek Monsterbezwering – De culturele domesticatie van nieuwe technologie, en was een van de sprekers bij de start van het programma Nationale Wetenschapsagenda op 8 mei jl. Wat is (responsible) innovation, wat is de (on)zin van technologische toekomstbeelden; Martijntje gaat ons ‘innovatie’-kader flink opschudden.

Nina Bohm
Nina combineerde bij de TU Delft de studies stedenbouwkunde en wetenschapscommunicatie, en werkt nu bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) ‘enabling transdisciplinary research and education’.