Join the Lab! 29 september volgende bijeenkomst SciComLab

Tijdens onze vorige bijeenkomst van 26 juni (het uitgebreide verslag staat online) hebben we besloten de frequentie van onze SciComLab-bijeenkomsten iets op te schroeven. Daarnaast willen we nog dit najaar een bredere Studiedag SciComLab organiseren, dus er moeten snel wat zaken in gang gezet worden ook nog ‘s.

Vandaar op korte termijn weer een bijeenkomst, en wel op vrijdag 29 september, van 09.30-12.30 in Delft, in het Science Centre Delft, het C-lab van SEC.

Wie meer wil weten over wat we doen binnen SciComLab – zie ook hieronder – en wie wellicht actief aan de slag wil met lab en/of studiedag is van harte welkom natuurlijk! Aanmelden graag bij Roy Meijer.

Lees hieronder meer over onze ambities met SciComLab.

Waarom SciComLab?
SciComLab is gestart omdat wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC)-ervaring, -kennis en -innovaties in Nederland versnipperd en verspreid zijn over een groot netwerk van enthousiaste WTC-professionals en WTC-onderzoekers. Door het samen ontwikkelen van WTC-innovaties  en deze nieuwe kennis te delen en te bespreken via ons netwerk van WTC-professionals in instituten, bedrijfsleven en universiteiten, de bouwstenen van het WTC-ecosysteem, willen we zoveel mogelijk  WTC-innovatiepotentieel onder onderzoekers, professionals en studenten optimaal benutten. We leren we van elkaars vragen, twijfel, expertise, inzichten, experimenten en de resultaten ervan.

Actie!
Binnen SciComLab  stellen WTC-professionals en WTC-onderzoekers een innovation roadmap op, een gemeenschappelijke WTC-innovatie uitdaging. De vragen van de innovation roadmap vormen de inhoudelijke basis voor een deel van het WTC-onderwijs van hogescholen en universiteiten. Vragen zoals: hoe meet ik de effectiviteit van mijn WTC-acties op een slimme en snelle manier? Hoe kan ik handig gebruik maken van nieuwe theoretische inzichten in mijn dagelijkse praktijk? De deelnemende studenten maken daarmee deel uit van het SciComLab. Samen met docenten en professionals starten zij  de verschillende WTC-experimenten. De resultaten hiervan worden weer besproken in SciComLab en gedeeld in het WTC-ecosysteem en vormen dan weer de basis voor nieuwe SciComLab vragen.

Toegevoegde waarde
Samenwerking tussen studenten, docenten en professionals is niet nieuw, veel hogescholen en universiteiten hebben hier al een vorm voor gevonden. SciComLab voegt hier het gezamenlijk formuleren van een overkoepelende vraag aan toe, en het delen van deze vragen en de innovatieve antwoorden erop in het WTC-ecosysteem. Dus zowel aan de vraagkant, als aan de antwoordkant bouwt SciComLab aan verbindingen in het WTC-ecosysteem waar kennis, kunde en ervaring stroomt, gebruikt en verrijkt wordt, verandert en vermeerdert.

Wie is SciComLab?
SciComLab werkt met een commissie die idealiter bestaat uit 10 tot 12 professionals en onderzoekers uit het vakgebied. De commissie komt 2 keer per jaar bij elkaar om vragen te bespreken en uit te zetten in het WTC-onderwijs. Naast een vaste kern, verwelkomen wij elk jaar andere gebruikers van het WTC-ecosysteem, om de verwondering over WTC gaande te houden. De commissie volgt het onderzoek en bundelt en bespreekt de opgedane kennis en ervaring. Deze vormen, zoals gezegd, de basis voor nieuwe vragen maar ook voor de ontwikkeling van het ecosysteem.