Voortgang SciComLab

Voortgang SciComLab

Binnen SciComLab  stellen WTC-professionals en WTC-onderzoekers een innovation roadmap op, een gemeenschappelijke WTC-innovatie uitdaging. De vragen van de innovation roadmap vormen de inhoudelijke basis voor een deel van het WTC-onderwijs van hogescholen en universiteiten. Vragen zoals: hoe meet ik de effectiviteit van mijn WTC-acties op een slimme en snelle manier? Hoe kan ik handig gebruik maken van nieuwe theoretische inzichten in mijn dagelijkse praktijk? De deelnemende studenten maken daarmee deel uit van het SciComLab. Samen met docenten en professionals starten zij  de verschillende WTC-experimenten. De resultaten hiervan worden weer besproken in SciComLab en gedeeld in het WTC-ecosysteem en vormen dan weer de basis voor nieuwe SciComLab vragen.

SciComLab en hogescholen
Delftse studenten Science Communication zijn deze maand van start gegaan met cases van iPabo en Regieorgaan SIA.
De vraag aan SciComLab van iPabo gaat over de profilering van het lectoraat Wetenschap & Technologie in het PO, maar ook binnen eigen kring.
De SIA case gaat over de profilering van het onderzoek van hogescholen. In het vak Communication Policy & Strategy denken weer andere studenten na over de profilering van SIA ten opzichte van hun stakeholders als NWO, KNAW.
Deze twee casussen zijn een mooie follow-up van onze jaarbijeenkomst van vorig jaar, die we bij De Haagse Hogeschool hebben gehad.

Societal Interface Lab
Naast deze nieuwe casussen gaat Marjoleine van der Meij van de VU, samen met Giovanni Stijnen, verder met de casus over societal interface labs (SIL) die in de regio partijen moeten samenbrengen, en waarmee we het WTC-veld een plek geven om de burger te betrekken als scientific citizen. Dit bouwt verder op het werk dat studenten afgelopen periode binnen SciComLab al hebben gedaan rondom deze SILs.
Bij de VU hebben in nov-dec 2016 zes studententeams dialogen georganiseerd, waarbij ze hebben geëxperimenteerd met het ontwerpen van de dialoog vanuit 1 specifieke RRI-pillar. Dwz: twee groepen hebben vanuit reflexivity dialoog-formats bedacht, twee vanuit inclusion en twee vanuit anticipation.
Plan is om deze uitkomsten (oa) in het kader van een KIEM aanvraag verder uit te werken, icm burger co-creatie sessies, om zo met NEMO toe te werken naar de vormgeving van events in het kader van SIL.

Verslag
Het verslag van de bijeenkomst van afgelopen november is toegevoegd als bijlage net als de bijbehorende slides. Wie wil bijdragen aan de vragen die we hebben voor onszelf, of wie sowieso meer wil weten over SciComLab en eventuele deelname, we horen het graag (zie ook de vorige oproep): roy.meijer@scicom.nl

scicomlab-29_11_2016

verslag-scicomlab-november-2016