Join the Lab! 29 november volgende bijeenkomst SciComLab

Datum is geprikt: dinsdag 29 november, 14.00-17.00 uur, waarschijnlijk in Utrecht.

Na de TU Delft heeft het Athena Instituut (VU Amsterdam) zich aangesloten bij SciComLab als WTC-onderzoek- en onderwijsinstelling. ImpactReporters brengt een casus in voor het onderwijs dat komend voorjaar start. Ook NEMO Kennislink brengt weer een casus in.   

Ook meedoen met jouw casus in het onderzoek en onderwijs van hogescholen en universiteiten? Dat kan per januari 2017. Of meedoen als onderwijs-/onderzoeksinstelling? Neem voor 1/11 contact op met Maarten van der Sanden (M.C.A.vanderSanden@tudelft.nl), om je aan te melden voor de volgende SciComLab-bijeenkomst die plaatsvindt in november. 

Waarom? Lees hieronder meer over onze ambities met SciComLab.

Waarom SciComLab?
SciComLab is gestart omdat wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC)-ervaring, -kennis en -innovaties in Nederland versnipperd en verspreid zijn over een groot netwerk van enthousiaste WTC-professionals en WTC-onderzoekers. Door het samen ontwikkelen van WTC-innovaties  en deze nieuwe kennis te delen en te bespreken via ons netwerk van WTC-professionals in instituten, bedrijfsleven en universiteiten, de bouwstenen van het WTC- ecosysteem, willen we zoveel mogelijk  WTC-innovatiepotentieel onder onderzoekers, professionals en studenten optimaal benutten. We leren we van elkaars vragen, twijfel, expertise, inzichten, experimenten en de resultaten ervan.

Actie!
Binnen SciComLab  stellen WTC-professionals en WTC-onderzoekers een innovation roadmap op, een gemeenschappelijke WTC-innovatie uitdaging. De vragen van de innovation roadmap vormen de inhoudelijke basis voor een deel van het WTC-onderwijs van hogescholen en universiteiten. Vragen zoals: hoe meet ik de effectiviteit van mijn WTC-acties op een slimme en snelle manier? Hoe kan ik handig gebruik maken van nieuwe theoretische inzichten in mijn dagelijkse praktijk? De deelnemende studenten maken daarmee deel uit van het SciComLab. Samen met docenten en professionals starten zij  de verschillende WTC-experimenten. De resultaten hiervan worden weer besproken in SciComLab en gedeeld in het WTC-ecosysteem en vormen dan weer de basis voor nieuwe SciComLab vragen.

Toegevoegde waarde
Samenwerking tussen studenten, docenten en professionals is niet nieuw, veel hogescholen en universiteiten hebben hier al een vorm voor gevonden. SciComLab voegt hier het gezamenlijk formuleren van een overkoepelende vraag aan toe, en het delen van deze vragen en de innovatieve antwoorden erop in het WTC-ecosysteem. Dus zowel aan de vraagkant, als aan de antwoordkant bouwt SciComLab aan verbindingen in het WTC-ecosysteem waar kennis, kunde en ervaring stroomt, gebruikt en verrijkt wordt, verandert en vermeerdert.

Wie is SciComLab?
SciComLab werkt met een commissie die idealiter bestaat uit 10 tot 12 professionals en onderzoekers uit het vakgebied. De commissie komt 2 keer per jaar bij elkaar om vragen te bespreken en uit te zetten in het WTC-onderwijs. Naast een vaste kern, verwelkomen wij elk jaar andere gebruikers van het WTC-ecosysteem, om de verwondering over WTC gaande te houden. De commissie volgt het onderzoek en bundelt en bespreekt de opgedane kennis en ervaring. Deze vormen, zoals gezegd, de basis voor nieuwe vragen maar ook voor de ontwikkeling van het ecosysteem.

De eerste resultaten
In het najaar van 2015 hebben we twee cases geformuleerd voor Delftse studenten:

  1. ontwikkel voor SciComLab-commissie een Virtual Research Environment (VRE) dat de commissieleden ondersteunt in het bijhouden van uitkomsten, inzichten en nieuwe experimenten. Een vraag die teruggaat naar een roadmap idee voor het ontwikkelen van een effectieve digitale ondersteuning voor samenwerken in wetenschap- en techniekontwikkeling;
  2. ontwikkel voor NEMO een support systeem dat de organisatie helpt beslissingen te nemen over het ontwikkelen van een Societal Interface Lab (SIL). Een roadmap idee dat voortkomt uit: 1) uitdagingen rond het positioneren van WTC-instellingen in het WTC-ecosysteem: 2) de urgentie om multi-stakeholder activiteiten te ontwikkelen.

De cases zijn onderwerp geworden in het Delftse communication design for innovation onderwijs ondergebracht in C-Lab.

clab

1 Virtual Research Environment
De VRE teams ontwikkelden LUCID

lucid

en GEORGE,

george

twee web-based toepassingen, aan de hand van een grondige (en soms ook confronterende) analyse van SciComLab.
LUCID is een site waarbij de deelnemers snel informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen uitnodigen voor een kop koffie. Ook het versturen van echte ansichtkaarten hoort bij de wereld LUCID. Een balans tussen virtueel, reëel, samenwerken, maar ook in je eentje nadenken.
GEORGE is gebaseerd op  het ontwikkelen van een groepsidentiteit door juist de individuele profielen, keuzes en wensen met elkaar te confronteren of in lijn te brengen. De studenten ontwikkelden een dummy voor PC en smartphone.

2 Societal Interface Lab
Twee studenten teams hebben met NEMO gekeken naar ondersteuning van diens professionals bij het ontwikkelen van een Societal Interface Lab, en de bijbehorende communicatiestrategie. Ze bedachten een E-bracelet om de ontwikkelaars scherp te houden op hun oorspronkelijke ideeën.

bracelet ebracelt
Een ander team ontwikkelde een Bias-Mikado, een spel rond beslissingen dat je scherp houdt op de voorkeuren die je als WTC-professional ontwikkelt voor bepaalde oplossingsrichtingen voor SIL.

mikado

Politieke invloeden en organisatorische belangen
De oplossingen voor VRE en SIL zetten je aan het denken over hoe wij kennis delen en hoe moeilijk het is om te innoveren in een WTC-praktijk die ook rekening moet houden met politieke invloeden en economische of organisatorische belangen. Gloort er een nieuwe vraag die we ons kunnen gaan stellen in het SciComLab dit najaar als input voor het onderwijs in het voorjaar? Het wordt in ieder geval een levendige dialoog, en je bent van harte welkom om mee te doen!

Bewaren

Bewaren