Expertmeeting Jong & Geleerd: citizen science

Twee korte presentaties, een gesprek aan de hand van stellingen en een mini-workshop: dat was de opzet voor de eerste expertmeeting van de commissie Jong & Geleerd van SciCom NL op 1 april 2016. Thema educatie en citizen science.

Yuri Matteman, Hoofd Educatieve Ontwikkeling en manager Nature learning center, beet het spits af met een pleidooi voor samenhang en samenwerking. Onder het motto ‘Maak het publiek onverzadigbaar’ deed hij een oproep om het bezoek aan een museum of een science center niet als einddoel te zien, maar als onderdeel van een veel bredere benadering en een levenslange interesse. Het verbinden van leeromgevingen op school, thuis en online. Met een appèl om vooral onzekerheid centraal te zetten en tijdens onze discussie aandacht te besteden aan het verschil tussen ‘science’ en ‘technicians’ in citizen science.

Antoinette Thijssen, voor een half jaar gedetacheerd bij de afdeling Educatieve Ontwikkeling om de plannen van Naturalis met betrekking tot citizen science en educatie gestalte te geven, vertelde over het waarom, wat, hoe, voor wie, wanneer, thema’s, partners, werkvormen en bemensing van de plannen voor een Nature Lab on tour.
Kern:
• Echt onderzoek door bezoekers: onderzoekend leren, citizen science
• Op plekken waar mensen samen komen: stadscentra, scholen, musea, wijkparken
• Ook workshops, debat, dialoog, science café’s

Toen was het woord aan de experts: wat vonden zij van de plannen van Naturalis, wat zijn hun ervaringen en hoe gaat het met hun projecten op dit gebied? Antoinette Thijssen had drie stellingen geformuleerd die als leidraad voor de discussie dienden.

Stellingen
– Het is goed mogelijk om citizen science projecten te doen met basisschoolleerlingen.
– Citizen science moet meer zijn dan data verzamelen.
– Citizen science gecombineerd met onderzoekend leren kan bijdragen aan meer actieve betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.

Heb je interesse voor het gehele verslag, mail dan even naar voorzitter@scicom.nl.

Data om in de gaten te houden:
27/5 Techniekpact
19/5 Conferentie European Citizen Science Association
16/6 KNAW Symposium over Citizen science. De betrokkenheid van burgers in het wetenschappelijke proces

Susanne van der Kraan van EOS doet onderzoek naar citizen science voor www.iedereenwetenschapper.nl,  zie https://nl.surveymonkey.com/r/LQ32HCX. De resultaten worden ook gepresenteerd op het KNAW-symposium d.d. 16 juni. Ze is ook op zoek naar best practices die middels een posterpresentatie hun citizen science project na afloop willen presenteren.

Citizen science was ook onderwerp van gesprek op de vakconferentie WTC.