Visiedocument SciComLab – Innovatieversneller in het WTC-ecosysteem

Hoe ziet de wetenschaps- en techniekcommunicatie (WTC) van nu én van de toekomst eruit? SciCom NL-commissie SciComLab wil hierop antwoord geven door (innovatie)vragen uit de praktijk te onderzoeken samen met studenten van verschillende universiteiten en hogescholen. Door nauwere samenwerking met diverse organisaties uit het WTC-veld moeten de uitkomsten van dit onderzoek een grotere kans krijgen om daadwerkelijk in de praktijk te worden toegepast. Een vergaande integratie en onderlinge versterking van WTC-praktijk, WTC-onderzoek en WTC-onderwijs dus.

Met de introductie van de begrippen ‘ecosysteem van de WTC’ en ‘interfaces in de WTC’ zet SciComLab hiervoor een gemeenschappelijke taal neer. In een visiedocument (SciComLab Roadmap 2018 def) dat op 8 december jl. is goedgekeurd door de commissie, wordt dit nieuwe WTC-kader nader vormgegeven.

Ecosysteem van interfaces
Omdat zowel wetenschap als samenleving flink in beweging zijn, gaat er op de raakvlakken tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid, en de samenleving in brede zin, naar verwachting veel veranderen. Het is op deze grensvlakken in het WTC-ecosysteem, ofwel de interfaces, waar interactie en verandering plaats vindt of zou kunnen vinden. Dat maakt deze plekken niet alleen interessant om te onderzoeken, maar vooral ook om te kijken of er nieuwe communicatieprocessen of -producten voor kunnen worden ontworpen, door middel van open innovatie in de WTC.
Projecten die binnen dit kader al gestart zijn, gaan over vragen als: ‘hoe ontwikkelen we als science centre activiteiten voor volwassenen?’, ‘hoe ziet een Professional Learning Community voor wetenschapscommunicatoren eruit?’ en ‘hoe kunnen we onze campagne voor scholieren beter evalueren?’.

SciComLab
SciComLab is een leergemeenschap van WTC-professionals die dergelijke open innovaties in het WTC-veld wil versnellen. Dat doet ze door het samenbrengen van professionals uit de praktijk en het onderzoek. Een eerdere toekomstanalyse van deelnemers van SciComLab liet al zien dat een genetwerkte WTC-praktijk, die beter past bij een genetwerkte onderzoekspraktijk, het toekomstige werkveld van WTC zal zijn.
Centraal voor SciComLab staan vragen over hoe deze genetwerkte WTC-toekomst er uitziet, en hoe deze genetwerkte toekomst vanuit inzichten uit de WTC-praktijk en (WTC-)onderzoek verder onderzocht,  ontworpen, en ondersteund kan worden.

Hierbij streven de deelnemers van SciComLab naar:
1) een helder en duidelijk overzicht van wie en wat in het WTC veld actief zijn;
2) inzicht in hoe producten en processen van WTC in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden;
3) het ontwerpen van WTC-processen en producten die deze genetwerkte WTC-praktijk ondersteunen.

Met het vaststellen van de begrippen ‘ecosysteem van de WTC’ en ínterfaces’ in een visiedocument, is een belangrijke volgende stap gezet in het realiseren van de doelen van SciComLab.

Meer informatie
Contactpersoon SciComLab Roy Meijer, scicomlab@scicom.nl
SciComLab Roadmap 2018 def