WTC DenkTank en SciCom NL gaan samenwerken

denktankHet samenwerkingsverband van ondernemers op het gebied van wetenschaps- en techniekcommunicatie, de WTC DenkTank, en de vereniging van wetenschapscommunicatoren SciCom NL gaan samenwerken. Onder meer door het organiseren van een jaarlijkse workshop, zullen de DenkTankers hun ervaringen met bijvoorbeeld het adviseren van bedrijven, het organiseren van festivals en het ontwikkelen van lespakketen met de SciCom-leden delen. SciCom NL biedt de ondernemers een platform waar zij wetenschapscommunicatie-mensen uit andere sectoren kunnen treffen.

Speciale commissie
Met de leden wordt de oprichting van een speciale WTC-ondernemerscommissie verkend. SciCom NL voorzitter, Lara Tauritz Bakker: “SciCom NL wil kruisbestuiving stimuleren tussen iedereen met een verhaal over wetenschap en techniek. De WTC DenkTank brengt een nieuwe ondernemende blik op wetenschapscommunicatie naar de vereniging en dat is voor ons een hele nuttige aanvulling.”
Ronald Smallenburg van de WTC Denktank: “Wij als ondernemers zijn gebaat bij goede contacten met alle relevante partijen in het veld. SciCom is er daar zeker één van en we zien dan ook uit naar een goede samenwerking.”

Beide organisaties hebben ook afgesproken elkaars activiteiten te zullen promoten via onder meer websites en social media.

WTC DenkTank
De WTC DenkTank is een groep van acht gedreven ondernemers die zich bezighouden met communicatie over wetenschap en techniek, onder meer door te adviseren en via het maken en organiseren van activiteiten, zoals films, festivals, lespakketten, effectonderzoek, online & offline communicatie en mediatraining.

Meer informatie
Contact SciCom NL: Ineke Boneschansker secretaris@scicom.nl
Contact WTC DenkTank: Ronald Smallenburg, ronald@science-in-action.nl