18/06 Symposium SciCom NL in Wageningen: Wetenschapsculturen en -talen

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert SciCom NL haar tweede symposium wetenschapscommunicatie, met als thema Wetenschapsculturen en -talen. Ook de Algemene Ledenvergadering van SciCom NL zal rondom het symposium plaats vinden. We zijn dit jaar te gast bij Wageningen University & Research Centre. Twee sprekers van formaat doen mee; Spinoza winnaar professor Mikhail Katsnelson (Radboud University) en Professor Stef Aupers (KU Leuven).

Wetenschapsculturen en -talen
Voor veel wetenschappers is het gewoon, een tijd in het buitenland werken, en volop contact met je collega’s in het buitenland. Toch zijn er volop voorbeelden waarbij het werken in of met andere culturen tal van extra uitdagingen geeft. Verschillen in (wetenschaps-)cultuur kunnen ook impact hebben op wetenschapscommunicatie, en dan niet alleen in de internationale context. Denk maar aan de verschillen tussen beroepsgroepen, of bijvoorbeeld leeftijd. Het maakt nogal wat uit of je doelgroep een geïnteresseerde professional is, of een puber die met heel andere zaken bezig is. Over deze dilemma’s gaat het tweede symposium wetenschapscommunicatie van SciCom NL.

Voor het symposium kunnen we gebruik maken van de gastvrijheid Wageningen University & Research Centre. In het debatcentrum Impulse is de plenaire bijeenkomst, de workshops verspreid over diverse zalen op de Wageningen Campus.

Programma Jaarcongres 2015 SciCom NL
Plaats: Impulse, Wageningen UR, Wageningen
Datum: 18 juni 2015
Tijd: 13:30 -18:30 uur

Vanaf 13:00 ontvangst met koffie in Impulse

13:30 uur   Opening door Lara Tauritz Bakker, voorzitter SciCom NL
Welkom door gastheer Marc Lamers, directeur Corporate Communication & Marketing Wageningen UR

13:45 uur  Mikhail Katsnelson (Radboud Universiteit)  “Scientist and Society: Problems at Interface”
– Psychology of scientific work and social life in scientific community
– Comparing two worlds: being a Dutch professor with a Soviet background
– Scientific community and general public: problems of (mis)communication

14:15 uur Stef Aupers (Universiteit Leuven)‘The truth is out there’. Over de strijd tussen de sociale wetenschap en complotdenken
Complottheorieën over 9/11, de medische industrie, de overheid en een ‘New World Order’ zijn enorm populair in het Westen. In deze lezing wordt beargumenteerd dat deze populariteit goeddeels wordt gemotiveerd door een epistemologische crisis: wetenschappelijke kennis wordt door burgers steeds meer betwijfeld, ‘waarheid’ is altijd omstreden en, via het internet, zijn er steeds alternatieve interpretaties te vinden. Binnen deze context wordt een specifieke casus besproken: de competitie tussen de sociale wetenschappen en complotdenkers.

14:45 uur Wandelen naar parallelle sessies

15:00 uur Start eerste ronde parallelle sessies

Anne Dijkstra (UTwente en Science Café Deventer) – Informele wetenschapscommunicatie via science cafés. Perspectieven van bezoekers en organisatoren
Science cafés zijn een vrij nieuw en populair. In een informele sfeer en toegankelijk voor iedereen is het mogelijk om meer over wetenschappelijke ontwikkelingen te weten te komen en hierover in debat te gaan met de wetenschappers die hun onderzoek presenteren. In deze sessie zullen ontwikkelingen van science cafés aan bod komen en bespreken we perspectieven van bezoekers en organisatoren van science cafés op de wijze waarop science cafés bijdragen aan publieke participatie in wetenschap.

Lida Klaver en Bente Rademaker – Summerschool Junior (Universiteit Utrecht)- Hoe vertaal je wetenschap naar kinderen?
Sinds vier jaar organiseren de Universiteit Utrecht en het Wetenschapsknooppunt Utrecht het succesvolle Summerschool Junior.Twee weken langs komen bijna 400 kinderen langs op Science Park/De Uithof waar ze kennis maken met alle facetten van de wetenschap. Ze bezoeken programma’s bij verschillende faculteiten, ze leren zelf onderzoek te doen en ze leren vragen te stellen. In deze interactieve workshop laten wij zien dat wetenschap ook leuk en interessant kan zijn voor kinderen. Maar hoe doe je dat dan? Aan de hand van een voorbeeldprogramma nemen wij u mee door de cyclus van het onderzoekend leren en laten wij zien hoe Summerschool Junior al jaren wetenschap overbrengt aan kinderen.

Ineke Boneschansker (communicatiemanager, organisator masterclasses energie-onderzoek voor Tweede Kamerleden en bestuurslid SciCom NL) en Liselotte Zoetmulder (kennisplatform public affairs, de PA Academie) – Iedere doctor een spindoctor?  Het taalgebruik van politici en wetenschappers – en hoe de verschillen te overbruggen
In deze sessie staat het taalgebruik van politici en wetenschappers centraal. Aan de hand van filmfragmenten en praktijkvoorbeelden laten we zien hoe politici en hoe wetenschappers communiceren. Samen met de zaal onderzoeken we de achtergronden en komen we met oplossingen om de verschillen te overbruggen.

15:30 uur Wisselen

15:40 uur Tweede ronde parallelle sessies

Maarten van der Sanden (TU Delft) – SciComLab
Geen innovatie zonder communicatie. Dat geldt niet alleen voor technische innovaties maar ook voor innovaties in onze eigen WTC-vakgebied. Fonseca (2002) schrijft: “Innovation has a paradoxical character: it involves adapting to a changing external environment by creating new and useful products and services, but at the same time creates more and more interactional complexity. Innovation does not happen in a vacuum, it asks for interaction and collaboration between multiple actors with different expertise, visions and stakes.”  
SciComLab brengt WTC-professionals en WTC-onderzoekers samen  vanuit verschillende disciplines en contexten (universiteit, bedrijfsleven en overheid). In samenwerking stellen zij een innovatie roadmap op die niet alleen van belang is voor de individuele organisaties, maar tegelijkertijd ook voor het hele WTC-domein. Door deze innovatieroadmap direct te koppelen aan het WTC-onderwijs op verschillende universiteiten, vindt niet alleen een versnelling plaats van nieuwe ontwikkelingen, maar ook een vergaande integratie en onderlinge versterking van WTC-praktijk, WTC-onderzoek en WTC-onderwijs.
In zijn presentatie zal Maarten van der Sanden ingaan op het organisatiemodel van SciComLab als open innovatie proces, en de tussenresultaten van de eerste vraag die SciComLab nu aan het onderzoeken is: hoe maak ik de broodnodige evaluatie voor de WTC-praktijk hanteerbaar? Hij sluit af met divergerend denken als ijsbreker voor samenwerking in innovatie.

Hermien Miltenburg (Wageningen UR) – Hoe beïnvloed je beïnvloeders?
Meer dan de helft van de scholieren en studenten beschouwt hun ouder als hun belangrijkste adviseur bij studiekeuze en tijdens het eerste studiejaar. Dat is een spanningsveld.. je kunt en wilt niet ‘over het hoofd van de student’ communiceren, maar je wilt de doelgroep ‘ouders’ zeker ook voorzien van informatie. Ouders zijn zich er goed van bewust dat de student zijn eigen keuzes moet maken, maar ze willen hun kind natuurlijk wel graag goed advies geven.
Wageningen University betrekt ouders nadrukkelijk in de communicatie en voorlichting. Een kwart van de bezoekers van de Open Dag is door hun ouder gewezen op een opleiding van WU, de pagina voor ouders www.wageningenuniversity.nl/ouders wordt veel bezocht.
Hoe communiceer je met indirecte doelgroepen zonder de directe doelgroep te passeren? In een interactieve presentatie gaan we in op deze uitdaging.

Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht) – ‘Meer dan simpele trucs: effectief en wetenschappelijke ontwerpen voor gedragsverandering’
Door het gericht inzetten van recente inzichten uit de gedragswetenschappen vergroot een communicatieprofessional of ontwerper niet alleen de slagingskans van een campagne, app of dienst, maar is het ook eenvoudiger om conceptuele keuzes goed te onderbouwen en de effectiviteit van een ontworpen interventie aan te tonen. Echter, hoe maak je gedragswetenschappelijke kennis toegankelijk voor de communicatie- en ontwerppraktijk? Kan je als wetenschapper samen met de creatieve industrie kennis produceren en concretiseren op een zodanige manier dat het voor beide partijen waarde heeft? Hoe creëer je een duurzame, functionele en inspirerende verbinding tussen de fundamentele (soms wat rigide en naar binnen gekeerde) wetenschap en de vaak wat ongeduldige en vluchtige praktijk. O.a. deze vragen stonden centraal in het SIA-RAAK project ‘Touchpoints!’ waar wetenschappers (o.a. HU, VU en Wageningen UR) in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk (partners uit de creatieve industrie) en het onderwijs (HU en HvA) een toolkit ontwikkelde die designers en communicatieprofessionals  inspireert en ondersteunt bij het ‘evidence based’ ontwerpen van gedragsbeïnvloedende producten, diensten en campagnes. In zijn presentatie zal Reint Jan Renes (UHD Wageningen UR en Lector HU) ingaan op de toolkit (‘The Behavioural Lenses’) die ze binnen Touchpoints! hebben ontwikkeld en welke uitdagingen ze in het project tegenkwamen in de samenwerking tussen wetenschap, praktijk en onderwijs (maar ook welke verrijking dat opleverde).

16:10 uur Terug naar plenaire zaal

16:30 uur Workshops markt voor wetenschapscommunicatie (voor de niet-leden)
Workshop LinkedIn
Gebruik uw LinkedIn-profiel niet alleen om uzelf te presenteren, maar ook actief voor het vinden van een nieuwe baan of opdrachtgever. Hoe pak je netwerken aan? Dat leer je tijdens de LinkedIn-workshop van KLV Professional Match!

Workshop cv
Een cv moet boeien en nieuwsgierig maken, maar hoe? Women-at-work verbindt en inspireert professionals in sales, marketing en communicatie. Persoonlijk, met aandacht.
In deze workshop zal Women-at-work jou inspireren en stof geven tot nadenken bij het schrijven van jouw cv!

16:30 uur Start Ledenvergadering SciCom NL (voor de leden van SciCom NL)

17:30 uur Borrel

Aanmelden
Aanmelden vooraf is verplicht, en kan via https://scicom.banster.nl/events
Let op: ben je geen lid van SciCom NL, dan vragen we een kleine bijdrage in de kosten. Studenten betalen 5 euro, alle anderen 10 euro. Je kunt op de dag zelf aan de deur betalen, of het geld vooraf overmaken op rekening NL31 RABO 0133 2595 52, tnv SciCom NL, ovv je naam en ‘Jaarsymposium 2015’.
Maar beter is natuurlijk om gewoon meteen (actief) lid te worden, dan steun je onze doelstellingen, geef je ons wat extra ‘gewicht’, en doe je gratis mee de 18e.

We gebruiken #scicomnl15 op Twitter.