Beheer LinkedIn-groep Platform Wetenschapscommunicatie naar SciCom NL

Het beheer van de LinkedIn-groep PWC – Platform Wetenschapscommunicatie wordt overgenomen door SciCom NL. Zowel het bestuur van het Platform Wetenschapscommunicatie (PWC, het netwerk van pers- en wetenschapsvoorlichters van not-for-profit kennisinstellingen) als het bestuur van SciCom NL, menen dat deze overstap beter recht doet aan de gevarieerde achtergrond van de groep van inmiddels 883 leden (per 11/7/2014). Los van een ander logo, zullen de groepsleden in de praktijk overigens weinig merken van deze stap.

PWC
Het PWC is een informeel intervisieplatform speciaal bedoeld voor pers- en wetenschapscommunicatoren van de kennisinstellingen in NL, waar zij ervaringen uitwisselen. Het platform organiseert regelmatig bijeenkomsten voor haar leden en heeft een eigen mailinglijst.

Openbare LinkedIn-groep
De groep PWC – Platform Wetenschapscommunicatie is gestart in 2008 als besloten groep voor het PWC zelf. Omdat dit uiteindelijk weinig bleek toe te voegen aan de al bestaande mailinglijst, werd de groep eind november 2009 openbaar. Sinds die tijd is het aantal leden gestaag gegroeid tot de bijna 900 leden van nu.gegevens pwc linkedin

Basis van SciCom NL
Het bestaan van de groep PWC – Platform Wetenschapscommunicatie heeft een grote rol gespeeld bij de beslissing om te starten met SciCom NL. Omdat de groep een goed beeld gaf van de aard en vooral de omvang van de potentiële achterban van een vereniging als SciCom NL, maakte dat de drempel een stuk lager.

[PWC-MEDIA]
Het PWC blijft beheerder van de openbare persberichtenlijst [PWC-MEDIA]. Deze mailinglijst bundelt de persberichten van vrijwel alle Nederlandse kennisinstellingen en biedt daarmee al bijna 7 jaar een zo goed als compleet overzicht van het nieuws van Nederlandse kennisinstellingen.